Systemair

Нов стандарт за филтри

ISO 16890 замества EN 779

 

От Януари 2017 г. новият световен стандарт ISO 16890 за изпитване и оценка на филтри заменя предишния EN 779 и ще бъде единственият валиден стандарт за филтри от Юли 2018 година.

ISO 16890 е нов метод за изпитване на въздушни филтри

 

Сравнение с EN 779

 

Този нов метод за оценка на елементите на въздушния филтър ще бъде определен по отношение на класовете частици PM1, PM2,5 и PM10, които също се използват като параметри за оценка от СЗО (Световната здравна организация) и от органите по опазване на околната среда.

Новият стандарт класифицира филтрите в 4 групи

 

ISO16890 определя процедури за изпитване и класификационна система за въздушни филтри, използвани в общо вентилационно оборудване. Този нов стандарт предоставя първата възможност за глобална хармонизация, тъй като той ще замени двата съществуващи стандарта; ASHRAE 52.2, който е използван в САЩ и EN779: 2012, който е популярен в Европа.

Основни различия между ISO 16890 и съществуващите стандарти

Новите тестови процедури се извършват по начин, който много имитира действието на филтъра в реалния свят.

  • Класификационната система ще определи ефективността на филтъра, основана на три различни размера на частиците, <1μm, <2,5μm и <10μm.
  • В много отношения новите процедури за изпитване съгласно новия стандарт са по-взискателни от предишните методи.
  • Това ще доведе до по-висока ефективност на филтъра и поради това, по-добро качество на въздуха в помещенията и подобрено човешко здраве.

Защо нов стандарт?

 

Като Systemair, променяме нашите филтърни дефиниции според новия стандарт. В таблицата 1.1 по-долу може да намерите общите стари дефиниции на стандарт EN 779 и свързаните нови дефиниции на стандарта ISO 16890, както и линк към едно по-детайлно представяне на новия стандарт ISO 16890.

Най-често срещаният избор от филтърни стандарти

Следвайте ни в нашата
социални мрежи
Feedback