Systemair

Големи количества въздух за не-жилищни сгради

Ventilation with certificated passive house components

 

Тъй като пасивните жилищни сгради и нежилищните сгради са почти въздухонепроницаеми е много важно да се обменя "използваният" въздух на закрито с пресен външен въздух, за да се поддържат високи хигиенни стандарти. С правилната технология е гарантирана евтина и температурно неутрална климатизация.

Нежилищните сгради като банки, училища, индустриални сгради и др. поставят още повече изисквания към климатизацията, тъй като в тези сгради топлинните товари се получават от оборудването в сградата като машини, компютри и други работни инструменти и не зависят от външния климат.

Технологии като свободното охлаждане са в състояние да охлаждат помещението през нощта и сутринта без допълнителни енергийни потребности. Уредът е оборудван с EC-вентилатори с активен контрол на въздушния поток, който поддържа налягането постоянно във всички възможни режими и състояния на филтрите.

 

Нормативни изисквания
В публичните пасивни сгради VDI-препоръките определят не само оптималния въздушен баланс и оттам енергийните критерии, но също така придават голямо значение на хигиенните стандарти. Тези стандарти изискват специални конструкции на охладителните системи, които правят възможно по всяко време да се почистват или дори да се дезинфекцират всички компоненти на уреда.

Тъй като в машинната зала на сградата е инсталирана централна климокамера, архитектурният й проект трябва да е съобразен с размера на блока. Системата винаги трябва да бъде достъпна за хигиенизиращи дейности по поддръжката.

Решения на системата за размразяване
Отоплителната система трябва да покрива нуждите от отопление на сградата и същевременно да има достатъчно резерв за размразяването на устройствата за рециклиране на топлината. Има две стратегии за процеса на размразяване. Едната е предварително подгряване на външния въздух при температури по-ниски от -5 ° C с помощта на отоплителна серпентина на съответния въздуховод, което в същото време води до общи загуби на налягане и следователно до по-големи енергийни натоварвания на приточния вентилатор. Тази стратегия за размразяване обикновено използва водо-размразяваща защитна смес, която има по-висок вискозитет от водата, което води до загуби на налягане от приблизително прибл. 40%, което в крайна сметка изисква по-голяма консумация на енергия.

Другата технология е по-интелигентна, тъй като размразяването зависи от нуждите. Сензори в изсмуквания въздух определят точката му на оросяване. При температури на външния въздух от 0°C и надолу, се определя средната температурна разлика между външен и изхвърлян въздух, и ако разликата е под 0 °C и температурата на точката на оросяване е над средната температура, системата се размразява автоматично. В този случай байпасът изсмукван/изхвърлян въздух се отваря, така че топлият изсмукван въздух да загрява половината от системата за оползотворяване на топлината, докато изходящият въздух достигне температури над 0 ° С, след което клапите за байпас отново се затварят. Тази технология има 2 енергийни предимства: 1. по време на размразяването по-голямата част от системата за оползотворяване на топлината все още работи, 2. функция за размразяване, ориентирана към нуждата.

 

Друго нещо, което сериозно се отразява на ефективността на агрегата, освен сезона, е географското му местоположение, тъй като устройствата работят дълго с външен въздух. Риск от замръзване възниква при температури под -5 ° C. Двете технологии за размразяване обобщават следните енергийни нужди:

 

Зимен режим с предварително загряване на външния въздух:

FFM                       3,603 kWh
Munich                 11,363 kWh

Зимен режим с контролирано размразяване:

FFM                      2,142 kWh
Munich                  5,720 kWh

Вътрешни товари

За да реши проблема с недостигането на необходимата температура на охлаждане в офиси или други големи сгради, компанията Systemair Menerga използва стратегиите за адиабатно охлаждане, което е голяма привилегия на рекуператора. Охлаждането с вода е особено полезно, когато става въпрос за справяне с високи топлинни натоварвания, генерирани от вътрешното оборудване на сградите и за достигане на по-ниски температури, отколкото би било възможно при нормално охлаждане. Специалният дизайн на рекуператора позволява да се охлади въздухът до желана температура чрез изпаряване на водата в системата за оползотворяване на топлината. Изсмукваният въздух се охлажда до температурата на мокрия термометър. Топлината, която е необходима за изпаряване на водата, се извлича от външния въздух и поради специалната конструкция на системата за оползотворяване на топлината, температурата на приточния въздух пада. (h, х-диаграми).

Изсмукван въздух = 26°С с 50% отн. влага при 10 000 m³ / h води до охлаждане с мощност 45 kW. Стаята се охлажда с температурната разлика между изсмукания въздух и приточния въздух, която определя явната охлаждаща мощност от 20,4 kW, с която могат да се изведат вътрешните топлинни товари от сградата.

Menerga произвежда противотокови рекуператори, които са разнообразни в приложенията си. Това са големи устройства, направени от микробиологичен материал "полипропилен", които са сертифицирани за особено високи въздушни параметри и работят много енерго-ефективно. Умният принцип на конструкцията дава възможност за достъп до вътрешността на устройството, за да се извършват хигиенни почистващи дейности.

Следвайте ни в нашата
социални мрежи
Feedback