Systemair

Let’s strengthen the V

Качественият здравословен въздух на закрито е по-важен от всякога

Отопление, Вентилация, Климатизация. Накратко: ОВК(HVAC). Често се използва като термин за нашата индустрия. Но пренебрегва един важен фактор - общата ни мисия:

Да осигури добрия вътрешен климат, който прави хората активни и промишлените процеси функциониращи.

Правилната вентилация е ключ за постигането му. Това е съществен, но често пренебрегван компонент от ОВК-абревиатурата. Ето защо е време да засилим "В"(V)!

Каква е целта на вентилацията?

Вентилацията ни предоставя чист въздух. Тя премахва замърсяванията(дизелови частици, дим, инфекциозни аерозоли) от средата, за да ги замести с ново качество.

Добре е да знаете: Вентилацията често се възприема като част от климатизацията. Не забравяйте обаче, че стайният ви климатик обикновено не осигурява свеж, добре филтриран въздух. Всъщност често той само рециркулира въздуха, като го „кондиционира“ чрез охлаждане.

Защо вентилацията е толкова важна?

Средно 90% от времето си прекарваме на закрито. За това е изключително важно да оптимизираме вентилацията.

Много научни изследвания доказват, че здравословният климат на закрито подобрява благосъстоянието ни, намалява риска от заболяване и ни помага да се представяме по-добре на работа, в училище и в свободното време.

Особено днес наблюдаваме постоянно увеличаваща се информираност за нуждата от подобрени нива на вентилация, за осигуряване на  здравословна среда на закрито. Положително е, че правилната вентилация се счита за по-важна от всякога.

Как Systemair създава здравословен климат на закрито?

Разработването на енергоспестяващи продукти, които осигуряват здравословен въздух на закрито винаги е било част от нашата същност. Това правим ние всеки ден по целия свят.

В нашите вентилационни системи днес ние насърчаваме включването на контролери и сензорни технологии от висок клас  за постоянно измерване и реакция на фактори като температура, налягане, нива на CO2, концентрации на частици и влажност на въздуха - за да подобрим качеството на въздуха в помещенията, колкото е необходимо.

Това позволява на нашите системи динамично и правилно да реагират във всяка ситуация. Като осигуряват чист въздух и пестят енергия.

Достатъчно контролирано ли е качеството на въздуха в помещението?

За разлика от енергийната ефективност или замърсяването на външния въздух(нормите регулират дизеловите частици в големите градове, например), регулаторните изисквания за качеството на въздуха в помещенията все още се развиват и все още не са на вниманието, което заслужават.

Ето защо е жизненоважно всички да призовем за по-строги, хармонизирани, регулаторни изисквания в тази област и да създадем съответните ясни стимули за всички. За да се усъвършенства и иновира ОВК-индустрията непрекъснато, което дава възможност на крайните потребители да се възползват от тези обновени системи на закрито.

Какво мога да направя, за да засиля "В"?

На първо място се запитайте. Примери:

  • Има ли моят офис подходящ приток и филтриране на свеж въздух?
  • Правилно ли е вентилирана моята хотелска стая или просто рециркулира съществуващия въздух?
  • Дали любимият ми ресторант или бар имат подходящата вентилационна система и дали тя е включена?
  • Има ли моята къща или апартамент централизирана жилищна вентилационна система?

Уеб-страницата www.IAQmatters.org е полезна платформа за повече информация по този въпрос, като предоставя решения за осигуряване на здравословен климат в помещенията.

Вашият местен Systemair представител  е винаги до Вас.

Следвайте ни в нашата
социални мрежи
Feedback