Systemair

Geniox климатични камери са #HygienicByDesign™​

Целта на правилно използваното и поддържано въздухообработващо устройство е да осигури вътрешен здравословен климат. Това подобрява благоразположението ни, намалява риска от заболяване и ни помага да се представяме по-добре на работното си място, през свободното време и в училище. Днес, повече от всякога, качеството на въздуха на закрито е от съществено значение.

Поради това разбирането на Systemair е, че климатичните камери трябва да бъдат #HygienicByDesign. Точка.

Ние предлагаме сертифицирани хигиенни опции за всички наши секционни камери Geniox, което прави хигиенното изпълнение стандартно и за вентилационните централи с общо предназначение.

Всъщност цялата гама е съобразена с хигиената - дори не е нужно да го посочвате!

Често задавани въпроси

Не всяка хигиенна климокамера е това, което твърди, че е. Важно е да бъдат поставени правилните въпроси, когато избирате устройството. Ние ви подкрепяме, като отговаряме на често задавани въпроси - както във връзка с Geniox, така и по отношение на сертифицирането на хигиенното изпълнение като цяло.

 

 

 

 

 

Какво означава „хигиенни“?

"Хигиенни" по отношение на въздухообработващи камери обикновено се прилага към устройства, обслужващи сегмент здравеопазване, като "чисти" стаи и операционни зали в болници. Стандартите и сертификатите вече са установени в тази област, като VDI 6022-1 и DIN 1946-4.

Ние смятаме, че терминът „хигиенни“ заслужава да бъде преосмислен. Целта на една климокамера е да осигури здравословна вътрешна среда. Следователно всички те трябва да са хигиенни в концепцията си - както и по отношение на общите вентилационни приложения като училища и офиси. Най-вече всички материали трябва да са "хигиенно-съобразени" и да има възможност за сертифицирани хигиенни опции.

Какво е VDI?

VDI е съкращение от Verein Deutscher Ingenieure (Асоциация на немските инженери). VDI е разработила редица насоки, които днес са се превърнали в стандарт за инженеринг. Прочетете повече за организацията на www.vdi.de.

Акредитиран сертификат съгласно VDI6022-1 гарантира, че продуктът отговаря на най-строгите хигиенни изисквания на пазара. Това означава също, че продуктът преминава през редовни одити.

Продуктите на Systemair са сертифицирани в съответствие с кода за добра практика VDI 6022-1. VDI 6022 описва „технологии и качество на въздуха в помещението“. Целта на VDI 6022 е да осигури здравословен въздух в сградите, като се занимава с хигиената на вентилационните и климатични системи и устройства. Минималната цел е въздухът, който се подава в помещението, да е не по-лош от този, засмукван от устройството или системата. Климатичните съоръжения сами по себе си не следва да са източник на замърсяване.

VDI 6022-1 се занимава специално с вентилация и качеството на въздуха в помещенията. Той дефинира хигиенните изисквания за вентилационни и климатични системи и агрегати (VDI Вентилационен Кодекс за добра практика).

Какво означава, че цялата гама на Geniox е „хигиенно-съобразена“?

Стандартно качество на всички Geniox устройства независимо от модела или подгрупата е, че всички пластмасови компоненти на корпуса в досег с въздушния поток са сертифицирани по ISO 846 в съответствие с VDI 6022-1. Това означава, че тези компоненти не допускат растеж на гъбички и не се увреждат от въздействия на бактерии и микроорганизми.

В допълнение корпусът на Geniox има стандартно клас C4 на корозионна устойчивост(ISO 12944). С4 е висок клас, препоръчван за промишлени и крайбрежни зони с умерена соленост, химически заводи, басейни и корабостроителници.

Какво означава "в съответствие с VDI 6022-1"?
„В съответствие с VDI6022-1“ означава, че устройството може да бъде конфигурирано в съответствие с този код на добра практика в софтуера за избор на производителя, в случая SystemairCAD. Например, уредът ще разполага с по-големи пространства за да осигури удобен достъп, а дренажните тави се предлагат от неръждаема стомана.

 

Какво означава "VDI 6022-1 сертифициран"?
„VDI6022-1 сертифициран“ е приблизително същото като „в съответствие с“. Основната разлика е, че софтуерът за избор включва специализирана функция, която помага на потребителите да конфигурират устройство в съответствие с дефинициите на VDI 6022-1. Той също така следи хигиенното съответствие на определена конфигурация.

Преценете дали вашият доставчик може да конфигурира специфичните изисквания за конструкция и материали, както са дефинирани от VDI 6022-1. Например: Избира ли се минимално изискваното пространство за почистване в конфигурацията? Отговаря ли на изискваните спецификации за корозия?

Подлежат ли на одити продуктите, сертифицирани по VDI?
VDI 6022-1 е код за добра практика, според който акредитирани независими сертифициращи органи или отделни одитори могат да извършват одити. За да поддържат сертификата, продуктите, сертифицирани по VDI, трябва да преминават редовни одити. Запомнете: Самият VDI не е сертифициращ орган за VDI 6022-1.

Кой е сертифицирал климокамери Geniox?
Винаги препоръчваме да погледнете зад логото или етикета, които може да намерите на уебсайт или в каталог. Сертифицирано ли е устройството вътрешно (самодекларирано от производител) или от акредитирана независима страна? Секционните камери Geniox преминават одити на независимата SYNLAB в Германия, европейски лидер в клинично-лабораторните услуги. SYNLAB е издал VDI 6022-1 тест-протокол и сертификат.

 

Какви сертификати за хигиенни климокамери съществуват в Европа?
Най-утвърден в Европа е "Eurovent Сертифицирано Изпълнение за Хигиенни Въздухообработващи Устройства", който е приложим в световен мащаб. След това са посочените по-горе кодове и стандарти VDI 6022-1 и DIN 1946-1, които се прилагат главно в Централна Европа.

В допълнение може да откриете местни сертификати, като HTM / SHTM в Обединеното кралство, PZH Atest Higieniczny в Полша и SWKI VA 104-01 в Швейцария (което е като VDI).

 

Следвайте ни в нашата
социални мрежи
Feedback