Systemair

 

За инсталатора новата система SAVECair дава следните предимства:

  • Отдалечен достъп, поддръжка и пускане в експлоатация чрез Cloud (App)Plug and play и лесна инсталация с помощник за стартиране и цветен сензорен дисплей
  • Кутия за свързване с лесна инсталация на външно оборудване като противопожарни клапи, затварящи клапи, сензори и др.
  • Ясна алармена функция с вградена секция за помощ

За крайния потребител новата система SAVECair дава следните предимства:

  • Оптимизира качеството на въздуха в помещението чрез интелигентно управление
  • Намалена консумация на енергия с еко-режим
  • Предварително дефинирани потребителски режими за оптимална работна точка
  • Интерфейс, използващ модерен сензорен дисплей в цвят Връзка към агрегата по интернет (изисква се аксесоар)
Follow us on our social channels
Feedback