Systemair

Принципи на SAVEVent

 

Вентилацията на помещенията се основава на принципа на разлики в налягането. От тази гледна точка вашата битова вентилация се състои технически от три зони: изхвърляне, приток и преходна.

 

Ето как функционира Вашата жилищна вентилация: Апаратът за обработка на въздуха извлича използвания въздух от кухнята и банята и доставя нов свеж външен въздух в жилищните стаи. В зависимост от системата един топлообменник първо извлича топлината от отпадъчния въздух. В същото време се приема и филтрира свеж въздух отвън. Ако е необходимо, топлообменникът предварително темперира студения външен въздух, като използва отработения. След това свежият въздух се доставя в стаите през въздуховоди. Оттам приточният въздух изтича през отвори във вратите (пролуката на врата или решетка) през преходната зона(коридор) в кухнята, банята и тоалетната. По този начин различните видове въздух не се смесват. Резултатът: оптимално съотношение въздух и приятен климат в помещението.

SAVEVent Basic

Без рекуперация на топлина

 

Ефективна вентилационна система за отвеждане на въздуха с ръчно или интелигентно управление на въздушния поток.
Прочетете повече тук. 

 

SAVEVent Comfort

С рекуперация на топлина

 

Високоефективна вентилация на жизнената среда с ротационен или противотоков топлообменник. Прочетете повече тук

 

SAVE Controls

Интелигентна система за управление

 

Всички битови климатични агрегати SAVE са оборудвани с  SAVE Controls - интелигентна система за управление с уникален сензорен дисплей и смартфон-усещане.

 

Follow us on our social channels
Feedback