Вентилация за жилища

 

Свежият въздух е от съществено значение за нашето добро общо състояние

 

Днес строителните и ремонтните дейности са изправени пред ново предизвикателство. Нормите за опазване на ресурсите и околната среда налагат все по-изолирани конструкции при сградното строителство. Така се постига защита от естествена вентилация през компонентите на сградата, но същевременно се създават предпоставка за образуване на мухъл в помещенията, излагащ на риск здравето на хората там.

Редовното проветрение на помещенията до известна степен е решение, но много често то не е комфортно или възможно. 

В допълнение - проветрението е съпроводено със значителна загуба на енергия.

И това е реален конфликт.

Така, че - не е ли страхотно, че имаме решение?

 

Каталог

Catalogue

» Изтегляне

» Прочетете on-line

Преимущества на контролираната жилищна вентилация

  • Удобна: снабдяване на свеж въздух в помеще-нията по всяко време от денонощието
  • Здравословна: оптимален климат - без течение
  • Ефективна: намалява разходите за отопление
  • Защитна: не се образува мухъл
  • Хигиенична: няма вредни съставки във въздуха
  • Противоалергична: благодарение на висококачествените филтри, през които преминава нагнетявания въздух
  • Приятна: бърза екстракция на миризмите от кухнята, тоалетната и другите помещения
  • Лесна: не е необходимо проветряване през прозорците
  • Релаксираща: свеж въздух без шумът от улицата при проветрение
  • Стойностна: в съответствие с най-новите стандарти в строителството

 

×
×
×
×
×
×
×