КОНТРОЛИРАНА ВЕНТИЛАЦИЯ - AIAS

Контролираната вентилация е мощен инструмент за въздействие върху много аспекти на качеството на климата, такива като температура, налягане, влажност, CO2 или съдържание на частици и др. Нашите клиенти се наслаждават на това преимущество в обществени сгради, офиси, спортни зали, болници, домове, в продължение на много години .
Systemair винаги се е отличавала с високото качество на продуктите си. Също така и с тяхната ефективност . Контролираната вентилация от СИСТЕМЕЪР - AIAS ще доведе ефективността на вашата система на по-високо ниво. Осигурява се лесен и пълен комуникационен интерфейс за въвеждане в експлоатация, експлоатация и поддръжка и BMS интеграция.

 

Ефективна контролирана вентилация

Традиционната концепция за високо качество на въздуха в сградите, постигнато чрез контролирана VAV-система става вече много по-ефективна.

Количеството въздух се контролира по всяко време, според зетостта на всяко отделно помещение.

Консумираната енергия е само според нуждите в определен момент.

Вложете само необходимите финансови ресурси и такива за инженеринг, монтаж, автоматизация и поддръжка, за да постигнете изискванията за високоефективна автоматизирана контролирана вентилационна система.

Посрещнете AIAS

Акценти

  • За всякакъв вид вентилационни системи с климатични камери или вентилатори с непрекъснат сигнал за управление 0-10V
  • Отделна оптимизация за нагнетателните и смукателните вентилатори чрез единично AIAS “Combox” централно управление.
  • До 30 отделни помещения или зони с VAV управление, с до 10 работни променливи може да бъдат свързани посредством ExoLine bus communication към единично AIAS “Combox” централно управление и да участват при оптимизираната работа на кореспондиращите климатични камери.
  • На практика неограничен брой AIAS "Combox" централни управляващи устройства могат да бъдат свързани в каскада, за да се оптимизира работата на на съответнатаклиматична камера.
  • Консумацията на енергия се свежда до минимум.

×
×
×
×
×
×
×