Сентера Тракия

Описание на проекта:

Първият проект, реализиран с чилър на Системеър в България е фабриката на „Сентера Тракия” до гр.Пловдив, където са монтирани 400 kW въздухоохлаждаем водоохлаждащ термопомпен агрегат, модел AQWH 1604 и три климатични камери, модел DV 25 и DV 30.

 

Доставено оборудване:

Чилър AQWH 1604

Климатични камери:

- DV 25

- DV 30

Дифузори:

- Kvadra-150-450

Противопожарни клапи:

- NOVA 300x100

- NOVA 800x200

Аксиални вентилатори

-AW sileo 450E4

Изпълнител: Техностар 2000 ЕООД

×
×
×
×
×
×
×