Метро София - Разширение

СИСТЕМЕЪР произведе 10 нови вентилатора за обект Софийско метро – разширение

Описание на проекта: СИСТЕМЕЪР произведе 10 нови вентилатора за обект Софийско метро – разширение, където изпълнител е МОНТАЖИ ЕАД.

Доставено оборудване:

AXR 1800-12/21°-6, 55 kW - 10 броя

Шумозаглушители - 8 комплекта

Пулт за управление - 2 броя

Монтажни рами - 2 броя

Особености на проекта: Безтръбна въздуховодна система за снабдяване със свеж въздух.

 

Изпълнител: МОНТАЖИ ЕАД

×
×
×
×
×
×
×