Ново поколение кръгли смукателни вентилатори PrioAir

Максимална производителност - минимална енергийна консумация

Новата серия кръгли смукателни вентилатори ще се предлага под търговското наименование PrioAir. Работното колело на вентилаторите е разработено на базата на революционна оптимизирана технология за управление на въздушния поток. Като резултат конструкцията на вентилаторите позволява пренасянето на големи въздушни обеми, но с ниска консумация на ел.енергия.

Най-важните преимущества на вентилаторите PrioAir

Определящи оптималните им технически характеристики са:

 - Ниски стойности на SPF (сезонен коефициент на полезно действие) и висока ефективност на работа;

 - Оборудвани са с мощен ЕС двигател с интегрирано електронно управление, което води до оптимизиране на експлоатационните разходи и намаляване на енергийната консумация;

 - Отличават се с компактни габарити: минималното монтажно пространство осигурява лесна инсталация;

 - Произведени са от специален композитен материал, който определя ниското тегло на продукта и възможностите за бързия му и лесен монтаж;

 - Характеризират се с безшумна работа и дълъг експлоатационен живот

 sistprev

×
×
×
×
×
×
×