Systemair around the world

You are here: Systemair - Croatia

Systemair Group Information

Here you will find information about the Systemair Group.
Choose another country:

Systemair in the world

Close X

Close X

X

0 [Missing text /order/cartpreview/products for hr-HR]

Tražite uređaj?

Luftar - Listopad 2013

Revija društva Systemair

Obavijesti

Kako ventilirati svoj dom

Bogat izbor lokalnih i centralnih ventilacijskih uređaja s povratom otpadne topline, kupaonskih i ostalih ventilatora, fleksibilnih cijevi, rešetki, zračnih ventila…!

 

Hlađenje & grijanje

Opsežan prodajni program uređaja HVAC sistema, smo sada upotpunili sa uređajima za hlađenje! Systemair agregati za hlađenje i toplinske pumpe se proizvode u rasponu od 20 do 1700kW!

 

Agregati za hlađenje i toplinske pumpe


Energetska učinkovitost 

Uređaji s ugrađenim EC motorima troše također do 30% manje električne energije od uobičajenih. Omogućuju naprednije upravljanje i tihi rad.

 

Ventilatori i ventilacijski uređaji s ugrađenim EC motorima

 

Svetonedeljska 62b, HR-10431 Sveta Nedelja, Hrvatska, Tel: +385 (0)16 445 445

© 2012 Systemair AB
[Missing text /account/loginform/loginfailed for hr-HR]

[Missing text /order/cartpreview/savecart for hr-HR]


[Missing text /account/loginform/forgotpasswordheading for hr-HR]


[Missing text /account/loginform/forgotpasswordbody for hr-HR]


[Missing text /account/loginform/forgotpasswordheading for hr-HR]


[Missing text /account/loginform/forgotpasswordconfirmbody for hr-HR][Missing text /account/loginform/forgotpasswordheading for hr-HR]


[Missing text /account/loginform/forgotpasswordfailedbody for hr-HR][Missing text /account/loginform/forgotpasswordheading for hr-HR]


[Missing text /account/loginform/forgotpasswordresetbody for hr-HR][Missing text /quickorder/heading for hr-HR]


[Missing text /quickorder/artno for hr-HR] [Missing text /quickorder/article for hr-HR] [Missing text /quickorder/qty for hr-HR] [Missing text /quickorder/price for hr-HR]